รายละเอียดค่าใช้จ่าย รอบโควต้าประจำปี 2561

 

นักเรียนโควต้าปวชประจำปีการศึกษา 2561

สาขา ช่างอุตสาหกรรม จ่ายทั้งหมด 1,000 บาท  
+ ค่าเครื่องแบบ 1,000 บาท

-สาขาช่างกลโรงงาน

-สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง

สาขา พาณิชยกรรม จ่ายทั้งหมด 1,500 บาท 
+ ค่าเครื่องแบบ 2,000 บาท(ชุดสูท) เรียนห้องแอร์

-สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-สาขาบัญชี

สมัครเรียน ปวช

วิธีสมัคร

ติดต่อสอบถามโทร 084-0245334 (อ.พัฒนะ)