รายละเอียดค่าใช้จ่าย รอบโควต้า(รอบที่2)ประจำปี 2561

รอบโควต้าที่ 2 ประจำวันที่ (1 พฤษภาคม 2561 – 16 พฤษภาคม 2561)

 

สาขา ช่างอุตสาหกรรม จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆเทอมละ 1,000 บาท  
+ ค่าเครื่องแบบ 2,000 บาท

-สาขาช่างกลโรงงาน

-สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง

สาขา พาณิชยกรรม จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆเทอมละ 1,500 บาท 
+ ค่าเครื่องแบบ 2,000 บาท(ชุดสูท) เรียนห้องแอร์

-สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-สาขาบัญชี

สมัครเรียน ปวช

วิธีสมัคร

ติดต่อสอบถามโทร 084-0245334 (อ.พัฒนะ)