เปิดรับสมัครรอบโควต้า ปี62 ไม่สอบคัดเลือก

รับโควต้าเพียงสาขาละ 25คนเท่านั้น

สาขา ช่างอุตสาหกรรม จ่ายค่าใช้จ่าย สมัคร 500 บาท เรียนฟรี3ปีไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่ม
-สาขาช่างกลโรงงาน

-สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง

สาขา พาณิชยกรรม จ่ายค่าใช้จ่าย สมัคร 500 บาท เรียนฟรี3ปีไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่ม

-สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-สาขาบัญชี

**ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่อเทอมมีค่าประกันอุบัติเหตุปีละ300 บาท


สมัครเรียน ปวช

วิธีสมัคร

ติดต่อสอบถามโทร 084-0245334 (อ.พัฒนะ)