ระบบลงทะเบียนโควต้าระดับ ปวช เท่านั้น !


ช่างกลโรงงาน

37/90

ดูรายชื่อ สมัครเรียน
ช่างไฟฟ้ากำลัง

15/45

ดูรายชื่อ สมัครเรียน
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

25/45

ดูรายชื่อ สมัครเรียน