โควต้า

รายละเอียดค่าใช้จ่าย รอบโควต้าประจำปี 2561

  นักเรียนโควต้าปวชประจำปีการศึกษา 2561 สาขา ช่างอุตสาหกรรม จ่ายทั้งหมด 1,000 บาท  + ค่าเครื่องแบบ 1,000 บาท -สาขาช่างกลโรงงาน -สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขา พาณิชยกรรม จ่ายทั้งหมด 1,500 บาท + ค่าเครื่องแบบ 2,000 บาท(ชุดสูท) เรียนห้องแอร์ -สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ -สาขาบัญชี สมัครเรียน ปวช วิธีสมัคร ติดต่อสอบถามโทร 084-0245334 (อ.พัฒนะ)