สาขาช่างกลโรงงาน (ปวช)

MACHINE MACHANIC : สาขาช่างกลโรงงาน (ปวช.)

 

ระยะเวลาหลักสูตร 3 ปี

ประเภทวิชา : ช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชา : ช่างกลโรงงาน

สาขางาน : เครื่องมือกล

 

สาขาช่างกลโรงงานจะสอนอะไรคุณบ้าง?

  • การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล เพื่อซ่อมแซมเครื่องจักร

  • ออกแบบชิ้นส่วนด้วยการเขียนแบบโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  • ถอด/ซ่อม บำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม

  • ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม