เข้าสู่เว็บไซต์ สมัครเรียนออนไลน์ ดาว์นโหลดใบสมัคร

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น ( P.TECH )

ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำเทคโนโลยี
123 หมู่ 14 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร.043-237463 , 043-236133 Fax.043-239004