Home

Image is not available
Slider

Annoucement - ประกาศถึงนักเรียน-นักศึกษา

News Update - ข่าวสาร TKK

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิโควตาระดับ ปวช ปีการศึกษา 2565

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์โควตา รอบที่ 1 เรียนฟรีไม่มีเกี่ยวเนื่อง ปีการศึกษ ...
อ่านเพิ่มเติม

เปิดรอบคัดเลือกโควตา นักกีฬา นักร้อง&นักดนตรี

โครงการที่เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 7 ก.พ. – 1 มี.ค. 2564 ดังนี้ โครงการโควตานัก ...
อ่านเพิ่มเติม

Photo Activity - ภาพกิจกรรมภายในวิทยาลัย

Elation of us - ความภูมิใจของเรา

Innovation - นวัฒตกรรมนักเรียน

เครื่องล้างถั่วลิสง
เครื่องหั่นตะไคร้ละเอียดหยาบได้ดั่งใจ
เครื่องผ่าฟืน
เครื่องปลอกสายไฟ
เครื่องอัดเศษกลึง
พลังงานทดแทน
{"popup_fix":"false"}