สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง (ปวช)

ELECTRICAL ENGINEERING : สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง (ปวช.)

 

ระยะเวลาหลักสูตร 3 ปี

ประเภทวิชา : ช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชา : ช่างไฟฟ้ากำลัง

สาขางาน : ไฟฟ้ากำลัง

 

สาขาช่างไฟฟ้ากำลังจะสอนอะไรคุณบ้าง?

  • ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอก-ในอาคารได้

  • ติดตั้งกล้องวงจรปิด เดินระบบอุปกรณ์ ITต่างๆ

  • สามารถสร้างแผงควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

  • ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

  • ติดตั้งอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูง

  • สามารถเป็นผู้ประกอบการ รับเหมา-เดินไฟฟ้าเองได้