สาขาเทคนิคการผลิต (ปวส)

MACHANICAL ENGINEERING : สาขาเทคนิคการผลิต (ปวส.)

 

ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปี

ประเภทวิชา : อุตสาหกรรม

สาขาวิชา : เทคนิคการผลิต

สาขางาน : เครื่องมือกล

 

สาขาเทคนิคการผลิตจะสอนอะไรคุณบ้าง?

  • การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล เพื่อซ่อมแซมเครื่องจักร

  • ออกแบบชิ้นส่วนด้วยการเขียนแบบโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  • ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ CNC

  • ถอด/ซ่อม บำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม

  • ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม