สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช)

INFORMATION TECHNOLOGY : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.)

 

ระยะเวลาหลักสูตร 3 ปี

ประเภทวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขางาน : คอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชั่น

 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศจะสอนอะไรคุณบ้าง?

  • มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  • มีความสามารถในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ IT

  • สามารถต่อพ่วง/ติดตั้งระบบอุปกรณ์ Network Wifi Hotspot

  • สามารถตัดต่อวีดีโอ กราฟิก สร้างแอนิเมชั่นได้

  • มีความสามารถในการสร้างเกม