สาขาไฟฟ้า (ปวส)

ELECTRICAL ENGINEERING : ไฟฟ้า (ปวส.)

 

ระยะเวลาหลักสูตร 2 ปี

ประเภทวิชา : อุตสาหกรรม

สาขาวิชา : ไฟฟ้า

สาขางาน : ไฟฟ้าควบคุมทางอุตสาหกรรม

 

สาขาไฟฟ้าจะสอนอะไรคุณบ้าง?

  • ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอก-ในอาคารได้

  • ติดตั้งกล้องวงจรปิด เดินระบบอุปกรณ์ ITต่างๆ

  • สามารถสร้างแผงควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

  • ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

  • ติดตั้งอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูง

  • สามารถเป็นผู้ประกอบการ รับเหมา-เดินไฟฟ้าเองได้