กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561

วันที่ 13 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น ได้จัดมีการประชุมผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองและครูประจำชั้นได้แลกเปลี่ยนข้อมูลพฤติกรรมเด็กนักเรียน เพื่อสร้างการดูแลอย่างใกล้ชิด และได้มีการมอบทุนการศึกษาประเภทเรียนดี และพฤติกรรมดี จำนวนทั้งหมด 20รางวัล จำนวนทุนทั้งหมด 30,000 บาท