Administrator

รายละเอียดค่าใช้จ่าย รอบโควต้า(รอบที่2)ประจำปี 2561

รอบโควต้าที่ 2 ประจำวันที่ (1 พฤษภาคม 2561 – 16 พฤษภาคม 2561)   สาขา ช่างอุตสาหกรรม จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆเทอมละ 1,000 บาท  + ค่าเครื่องแบบ 2,000 บาท -สาขาช่างกลโรงงาน -สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขา พาณิชยกรรม จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆเทอมละ 1,500 บาท + ค่าเครื่องแบบ 2,000 บาท(ชุดสูท) เรียนห้องแอร์ -สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ -สาขาบัญชี สมัครเรียน ปวช วิธีสมัคร ติดต่อสอบถามโทร 084-0245334 (อ.พัฒนะ)

ได้รับรางวัลพระราชทาน “ความเป็นเลิศด้านอาชีวะศึกษา”จากสมเด็จพระเทพฯ

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นได้ส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค-ประเทศมากมาย ทำให้นักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน “ความเป็นเลิศด้านอาชีวะศึกษา”จากสมเด็จพระเทพฯ ในปีการศึกษา 2560 นาย จิรายุส พรรณรัตน์ จากเทคโนโลยีขอนแก่น

โครงการ”เยาวชนอาชีวะสร้างชาติ”

โครงการเยาวชน อาชีวะสร้างชาติ นำร่องพานักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่6 มาศึกษาทางด้านสายอาชีพ เพื่อผลิตคนสร้างชาติต่อไปอย่างยั่งยืน โดยร่วมกับทาง โรงเรียนไพบูลย์วิทยา(สาขาดอนยาง)มาร่วมรับฟังบรรยายในหัวข้อ “สายอาชีพดีอย่างไร”

การลงทะเบียน ปวช

ระบบสมัครเรียน Online เลือกสาขาวิชาที่จะลงทะเบียน กด”สมัครเรียน“ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (หัวข้อที่มี * จำเป็นต้องกรอก) เมื่อกรอกเสร็จแล้ว ตรวจสอบสาขาที่ลงทะเบียน ว่าถูกต้องหรือไม่ แล้วทำการกด “ส่งข้อมูล” เป็นการเสร็จสิ้น ทำการตรวจสอบรายชื่อโดยการ กดปุ่ม “ดูรายชื่อ” ในสาขาแผนกที่นักศึกษาสมัครไว้ หรือ กดตรวจสอบสิทธิ์ โดยใช้เลข 13 หลัก สถานะจะขึ้นว่า “รอชำระเงิน” นั่นหมายถึง เสร็จสิ้น กระบวนการสมัครเรียน ออนไลน์ กรุณาชำระเงิน ภายใน7วันทำการ หากไม่ชำระระบบจะถือว่า “สละสิทธิ์” (ค่าสมัคร 500 บาท) สามารถ โอนชำระค่าสมัครได้ทาง เลขที่บัญชีด้านล่าง เมื่อโอนเงินเข้ามาแล้ว ให้โทรแจ้งคุณครูที่เบอร์ 084-0245334 (อ.พัฒนะ) เมื่อแจ้งชื่อ กับเวลาที่ทำการโอนเงินแล้ว รอการอัพเดทสถานะเป็น “ลงทะเบียนเสร็จสิ้น” ในเวลาต่อมา สมัครเรียน ปวช ธนาคารไทยพาณิชย์  793-238424-7 นาย พัฒนะ ม่วงคร้าม ธนาคารกรุงไทย 980-5-69644-8 […]

รายละเอียดค่าใช้จ่าย รอบโควต้าประจำปี 2561

  นักเรียนโควต้าปวชประจำปีการศึกษา 2561 สาขา ช่างอุตสาหกรรม จ่ายทั้งหมด 1,000 บาท  + ค่าเครื่องแบบ 1,000 บาท -สาขาช่างกลโรงงาน -สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขา พาณิชยกรรม จ่ายทั้งหมด 1,500 บาท + ค่าเครื่องแบบ 2,000 บาท(ชุดสูท) เรียนห้องแอร์ -สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ -สาขาบัญชี สมัครเรียน ปวช วิธีสมัคร ติดต่อสอบถามโทร 084-0245334 (อ.พัฒนะ)

1 2 3 7