Administrator

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561

วันที่ 13 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น ได้จัดมีการประชุมผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองและครูประจำชั้นได้แลกเปลี่ยนข้อมูลพฤติกรรมเด็กนักเรียน เพื่อสร้างการดูแลอย่างใกล้ชิด และได้มีการมอบทุนการศึกษาประเภทเรียนดี และพฤติกรรมดี จำนวนทั้งหมด 20รางวัล จำนวนทุนทั้งหมด 30,000 บาท

กิจกรรมเข้าค่ายปั้นฝันสู่ดาวครั้งที่1 ปีการศึกษา2561

กิจกรรมเข้าค่ายปั้นฝันสู่ดาวครั้งที่1 ปีการศึกษา2561 เพื่อเสริมสร้างความกล้าแสดงออก เทคนิคการนำเสนอและปรับปรุงบุคลิกภาพ

ร่วมรับฟังบรรยายจากวิทยากร

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น จัดบรรยายจากวิทยากรภายนอกเพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับอาชีพให้นักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561    

เปิดรับสมัครรอบโควต้า ปี62 ไม่สอบคัดเลือก

รับโควต้าเพียงสาขาละ 25คนเท่านั้น สาขา ช่างอุตสาหกรรม จ่ายค่าใช้จ่าย สมัคร 500 บาท เรียนฟรี3ปีไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่ม -สาขาช่างกลโรงงาน -สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขา พาณิชยกรรม จ่ายค่าใช้จ่าย สมัคร 500 บาท เรียนฟรี3ปีไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่ม -สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ -สาขาบัญชี **ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่อเทอมมีค่าประกันอุบัติเหตุปีละ300 บาท สมัครเรียน ปวช วิธีสมัคร ติดต่อสอบถามโทร 084-0245334 (อ.พัฒนะ)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย รอบโควต้า(รอบที่2)ประจำปี 2561

รอบโควต้าที่ 2 ประจำวันที่ (1 พฤษภาคม 2561 – 16 พฤษภาคม 2561)   สาขา ช่างอุตสาหกรรม จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆเทอมละ 1,000 บาท  + ค่าเครื่องแบบ 2,000 บาท -สาขาช่างกลโรงงาน -สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขา พาณิชยกรรม จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆเทอมละ 1,500 บาท + ค่าเครื่องแบบ 2,000 บาท(ชุดสูท) เรียนห้องแอร์ -สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ -สาขาบัญชี สมัครเรียน ปวช วิธีสมัคร ติดต่อสอบถามโทร 084-0245334 (อ.พัฒนะ)

ได้รับรางวัลพระราชทาน “ความเป็นเลิศด้านอาชีวะศึกษา”จากสมเด็จพระเทพฯ

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นได้ส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค-ประเทศมากมาย ทำให้นักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน “ความเป็นเลิศด้านอาชีวะศึกษา”จากสมเด็จพระเทพฯ ในปีการศึกษา 2560 นาย จิรายุส พรรณรัตน์ จากเทคโนโลยีขอนแก่น

โครงการ”เยาวชนอาชีวะสร้างชาติ”

โครงการเยาวชน อาชีวะสร้างชาติ นำร่องพานักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่6 มาศึกษาทางด้านสายอาชีพ เพื่อผลิตคนสร้างชาติต่อไปอย่างยั่งยืน โดยร่วมกับทาง โรงเรียนไพบูลย์วิทยา(สาขาดอนยาง)มาร่วมรับฟังบรรยายในหัวข้อ “สายอาชีพดีอย่างไร”

1 2 3 8