Administrator

รายละเอียดค่าใช้จ่ายนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ระดับ ปวช รอบโควตา 2562 ค่าสมัคร 500 บาท ค่าประกันอุบัติเหตุ 300 บาทต่อปี ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0 บาท ตลอด3ปี (เฉพาะรอบโควตา 100คนแรก) รอบปกติ ค่าสมัคร 500 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เทอมละ 1,500 บาท ระดับ ปวส ระบบเรียนทวิภาคี เรียน จ-ศ หลักสูตร เรียน1ปี ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 ปี (รวม2ปี) ค่าสมัคร 500 บาท ค่าเทอม 7,000-8,000 บาท (แล้วแต่สาขา) ระบบเรียนรอบบ่าย-วันอาทิตย์ เรียนวันอาทิตย์ หลักสูตร เรียน 2ปี ค่าสมัคร 500บาท ค่าเทอม ระบบผ่อนจ่าย 2,000-2,700บาท(แล้วแต่สาขา) 18ครั้ง ทุกต้นเดือน สมัครเรียน […]

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561

วันที่ 13 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น ได้จัดมีการประชุมผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองและครูประจำชั้นได้แลกเปลี่ยนข้อมูลพฤติกรรมเด็กนักเรียน เพื่อสร้างการดูแลอย่างใกล้ชิด และได้มีการมอบทุนการศึกษาประเภทเรียนดี และพฤติกรรมดี จำนวนทั้งหมด 20รางวัล จำนวนทุนทั้งหมด 30,000 บาท

กิจกรรมเข้าค่ายปั้นฝันสู่ดาวครั้งที่1 ปีการศึกษา2561

กิจกรรมเข้าค่ายปั้นฝันสู่ดาวครั้งที่1 ปีการศึกษา2561 เพื่อเสริมสร้างความกล้าแสดงออก เทคนิคการนำเสนอและปรับปรุงบุคลิกภาพ

ร่วมรับฟังบรรยายจากวิทยากร

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น จัดบรรยายจากวิทยากรภายนอกเพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับอาชีพให้นักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561    

เปิดรับสมัครรอบโควต้า ปี62 ไม่สอบคัดเลือก

รับโควต้าเพียงสาขาละ 25คนเท่านั้น สาขา ช่างอุตสาหกรรม จ่ายค่าใช้จ่าย สมัคร 500 บาท เรียนฟรี3ปีไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่ม -สาขาช่างกลโรงงาน -สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขา พาณิชยกรรม จ่ายค่าใช้จ่าย สมัคร 500 บาท เรียนฟรี3ปีไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่ม -สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ -สาขาบัญชี **ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่อเทอมมีค่าประกันอุบัติเหตุปีละ300 บาท สมัครเรียน ปวช วิธีสมัคร ติดต่อสอบถามโทร 084-0245334 (อ.พัฒนะ)

ได้รับรางวัลพระราชทาน “ความเป็นเลิศด้านอาชีวะศึกษา”จากสมเด็จพระเทพฯ

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นได้ส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค-ประเทศมากมาย ทำให้นักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน “ความเป็นเลิศด้านอาชีวะศึกษา”จากสมเด็จพระเทพฯ ในปีการศึกษา 2560 นาย จิรายุส พรรณรัตน์ จากเทคโนโลยีขอนแก่น

โครงการ”เยาวชนอาชีวะสร้างชาติ”

โครงการเยาวชน อาชีวะสร้างชาติ นำร่องพานักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่6 มาศึกษาทางด้านสายอาชีพ เพื่อผลิตคนสร้างชาติต่อไปอย่างยั่งยืน โดยร่วมกับทาง โรงเรียนไพบูลย์วิทยา(สาขาดอนยาง)มาร่วมรับฟังบรรยายในหัวข้อ “สายอาชีพดีอย่างไร”

1 2 3 8