กิจกรรมเข้าค่ายปั้นฝันสู่ดาวครั้งที่1 ปีการศึกษา2561

กิจกรรมเข้าค่ายปั้นฝันสู่ดาวครั้งที่1 ปีการศึกษา2561

เพื่อเสริมสร้างความกล้าแสดงออก เทคนิคการนำเสนอและปรับปรุงบุคลิกภาพ