ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสังจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่งครูผู้สอน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูผู้สอน
โดยรับสมัคร 9 อัตรา กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 เมษายน 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.00 – 16.30 น.

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดการสมัคร

คลิกเพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์