News Update – ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รายละเอียดค่าใช้จ่ายนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ระดับ ปวช รอบโควตา 2562 ค่าสมัคร 500 บาท ค่าประกันอุบัติเหตุ 300 บาทต่อปี ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0 บาท ตลอด3ปี (เฉพาะรอบโควตา 100คนแรก) รอบปกติ ค่าสมัคร 500 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เทอมละ 1,500 บาท ระดับ ปวส ระบบเรียนทวิภาคี เรียน จ-ศ หลักสูตร เรียน1ปี ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 ปี (รวม2ปี) ค่าสมัคร 500 บาท ค่าเทอม 7,000-8,000 บาท (แล้วแต่สาขา) ระบบเรียนรอบบ่าย-วันอาทิตย์ เรียนวันอาทิตย์ หลักสูตร เรียน 2ปี ค่าสมัคร 500บาท ค่าเทอม ระบบผ่อนจ่าย 2,000-2,700บาท(แล้วแต่สาขา) 18ครั้ง ทุกต้นเดือน สมัครเรียน […]

เปิดรับสมัครรอบโควต้า ปี62 ไม่สอบคัดเลือก

รับโควต้าเพียงสาขาละ 25คนเท่านั้น สาขา ช่างอุตสาหกรรม จ่ายค่าใช้จ่าย สมัคร 500 บาท เรียนฟรี3ปีไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่ม -สาขาช่างกลโรงงาน -สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขา พาณิชยกรรม จ่ายค่าใช้จ่าย สมัคร 500 บาท เรียนฟรี3ปีไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่ม -สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ -สาขาบัญชี **ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่อเทอมมีค่าประกันอุบัติเหตุปีละ300 บาท สมัครเรียน ปวช วิธีสมัคร ติดต่อสอบถามโทร 084-0245334 (อ.พัฒนะ)