ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่งครูผู้สอน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2566 ดังรายชื่อและรายละเอียดต่อไปนี้