ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิโควตาระดับ ปวช ปีการศึกษา 2565

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์โควตา รอบที่ 1 เรียนฟรีไม่มีเกี่ยวเนื่อง ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น

 

ตรวจสอบ Click >>โควตา ปวช.1.65(รอบที่1)