ร่วมรับฟังบรรยายจากวิทยากร

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น จัดบรรยายจากวิทยากรภายนอกเพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับอาชีพให้นักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561