โครงการ”เยาวชนอาชีวะสร้างชาติ”

โครงการเยาวชน อาชีวะสร้างชาติ นำร่องพานักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่6 มาศึกษาทางด้านสายอาชีพ เพื่อผลิตคนสร้างชาติต่อไปอย่างยั่งยืน โดยร่วมกับทาง โรงเรียนไพบูลย์วิทยา(สาขาดอนยาง)มาร่วมรับฟังบรรยายในหัวข้อ “สายอาชีพดีอย่างไร”