โพสทดสอบ

ทุนการศึกษา
หากคุณมีความสามารถและความสร้างสรรค์ นำออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ มหาวิทยาลัยพร้อมให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถโดดเด่น พร้อมทักษะการเป็นเจ้าของกิจการและความคิดสร้างสรรค์ ให้ได้ก้าวไกลกว่าใครในโลกธุรกิจและการทำงาน ได้เรียนสิ่งที่ชอบ เพื่อความสำเร็จที่รอคุณอยู่ไม่ไกล