::: ประกาศ !! วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2558 (ด่วน !! รับจำนวนจำกัด แผนกละ 90 คน)

ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำเทคโนโลยี


กิจกรรมในวิทยาลัย


กิจกรรมกีฬาน้องใหม่ประจำปี 2557 กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2557 


กิจกรรมกีฬาน้องใหม่ ประจำปี 2557 กิจกรรมวันเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปี 2557 


กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษาประจำปี 2557 กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2557 


กิจกรรมอบรมจริยธรรม ประจำปี 2557  รับทุนโครงการ YSC#15 (NECTEC) 


กิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2556  โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน 


กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2557  กิจกรรมมอบทุนการศึกษาและวันเด็ก ประจำปี 2557 


กิจกรรมทัศนศึกษา จังหวัดนครพนม   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีกาศึกษา 2556 


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีกาศึกษา 2556  การแข่งทักษะทางวิชาการ 


กิจกรรมงานกฐิน 2556  ศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2556 ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครครู สาขาการตลาด  

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น 
ชื่อสถานประกอบการ :: วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น
สินค้า/บริการ :

ที่ตั้ง ::123 หมู่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น 

รหัสไปรษณีย์:: 40000

โทรศัพท์:: 0432377463

แฟกซ์:: 043239004

Website : http://www.tkk.ac.th

Email :: ptech_kk@hotmail.com

ติดต่อ: อาจารย์นิชาภา โกจารย์ศรี โทร 081 669 9804

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
อายุ : 23-30 ปี
วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี สาขา : การตลาด หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ :  ขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน : ตามตกลง
เงื่อนไข/ลักษณะงาน : งานสอน , งานเอกสาร

รับสมัครครูช่างกลโรงงาน  

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น 
ชื่อสถานประกอบการ :: วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น
สินค้า/บริการ :

ที่ตั้ง ::123 หมู่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น 

รหัสไปรษณีย์:: 40000

โทรศัพท์:: 0432377463

แฟกซ์:: 043239004

Website : http://www.tkk.ac.th

Email :: ptech_kk@hotmail.com

ติดต่อ: อาจารย์นิชาภา โกจารย์ศรี โทร 081 669 9804

ตำแหน่ง : ครูช่างกลโรงงาน
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
อายุ : 23-30 ปี
วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี สาขา : เครื่องกล , เครื่องมือกล หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ : จบวิศวกรรม/ครุศาสตร์ ทางด้านอุตสาหการ ขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน : ตามตกลง
เงื่อนไข/ลักษณะงาน : ครูสอนช่างกลโรงงาน

กิจกรรมกีฬาสีภายใน  

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  

ขอเชิญนักเรียน/นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558

ณ หอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่