::: ประกาศ !! วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2557 (ด่วน !! รับจำนวนจำกัด)

ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำเทคโนโลยี


กิจกรรมในวิทยาลัย


กิจกรรมกีฬาน้องใหม่ประจำปี 2557 กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2557 


กิจกรรมกีฬาน้องใหม่ ประจำปี 2557 กิจกรรมวันเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปี 2557 


กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษาประจำปี 2556 กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2556 


กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2556  รับทุนโครงการ YSC#15 (NECTEC) 


กิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2556  โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน 


กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2556  กิจกรรมมอบทุนการศึกษาและวันเด็ก ประจำปี 2557 


กิจกรรมทัศนศึกษา จังหวัดนครพนม   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีกาศึกษา 2556 


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีกาศึกษา 2556  การแข่งทักษะทางวิชาการ 


กิจกรรมงานกฐิน 2556  ศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2556 ข่าวประชาสัมพันธ์

สิงห์อาชีวะอาสา  

สงห์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรรม

สิงห์อาชีวะอาสา

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ กลุ่มช่างอุตสาหกรรม  

อ.ก้อง

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ กลุ่มช่างอุตสาหกรรม

ประเภท การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติขนาดเล็ก

ประชุมผู้ปกครอง  

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นทุกระดับชั้น

เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ในวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พศ.2557 เวลา 08.00น. – 12.00น.

ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น

งานประกวด YSC#15  

YSC2

งานประกวดชิ้นงาน YSC#15 ปีการศึกษา 2555

ชิ้นงาน จักรยานไม้ไผ่ นักศึกษา ปวช.ช่างกลโรงงาน

ชั้นปีที่ 2

กิจกรรมเลือกประธานนักศึกษา  

10452950_541909515931197_716729088862767501_o