::: ประกาศ !! วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2557 (ด่วน !! รับจำนวนจำกัด)

ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำเทคโนโลยี


กิจกรรมในวิทยาลัย


กิจกรรมกีฬาน้องใหม่ประจำปี 2557 กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2557 


กิจกรรมกีฬาน้องใหม่ ประจำปี 2557 กิจกรรมวันเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปี 2557 


กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษาประจำปี 2557 กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2557 


กิจกรรมอบรมจริยธรรม ประจำปี 2557  รับทุนโครงการ YSC#15 (NECTEC) 


กิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2556  โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน 


กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2557  กิจกรรมมอบทุนการศึกษาและวันเด็ก ประจำปี 2557 


กิจกรรมทัศนศึกษา จังหวัดนครพนม   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีกาศึกษา 2556 


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีกาศึกษา 2556  การแข่งทักษะทางวิชาการ 


กิจกรรมงานกฐิน 2556  ศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2556 ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครครูสาขาไฟฟ้ากำลัง  

รับสมัครครูสาขาไฟฟ้ากำลัง

123 หมู่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 0432377463

แฟกซ์ : 043239004

เว็บไซต์ : http://www.tkk.ac.th

อีเมล : jennarong1001@gmail.com  /  ptech_kk@hotmail.com

ติดต่อ : อาจารย์นิชาภา โกจารย์ศรี โทร 081 669 9804

จำนวน : 1 อัตรา 

เพศ : ชาย

อายุ : 22-30 ปี 

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

 

คุณสมบัติอื่นๆ

จบ.ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ไฟฟ้าและวิศวกรรมไฟฟ้า(เท่านั้น) ถ้ามีใบอนุณาตขับขี่รถยนต์จะพิจารณ์เป็นพิเศษ

เงินเดือน : ตามตกลง 

เงื่อนไข/ลักษณะงาน : งานสอนและจัดทำเอกสาร ดูแลระบบไฟฟ้าของวิทยาลัย

สิงห์อาชีวะอาสา  

สงห์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรรม

สิงห์อาชีวะอาสา

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ กลุ่มช่างอุตสาหกรรม  

อ.ก้อง

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ กลุ่มช่างอุตสาหกรรม

ประเภท การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติขนาดเล็ก

ประชุมผู้ปกครอง  

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นทุกระดับชั้น

เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ในวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พศ.2557 เวลา 08.00น. – 12.00น.

ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น

งานประกวด YSC#15  

YSC2

งานประกวดชิ้นงาน YSC#15 ปีการศึกษา 2555

ชิ้นงาน จักรยานไม้ไผ่ นักศึกษา ปวช.ช่างกลโรงงาน

ชั้นปีที่ 2