ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิโควตาระดับ ปวช ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อัพเดทวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564)

(อัพเดทวันที่ 19  เมษายน 2564)

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์โควตา รอบที่ 1 เรียนฟรีไม่มีเกี่ยวเนื่อง ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น

 

ตรวจสอบ Click >> รายชื่อ นร. โควตารอบที่ 1 ปวช.64

 

เริ่มเปิดรับสมัครโควตารอบที่ 2 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564