ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิโควตาระดับ ปวช ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อัพเดทวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564)

(อัพเดทวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564)

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์โควตาเรียนฟรี ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น

 

ตรวจสอบ Click >> ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โควตาเรียนฟรี ปีการศึกษา2564