รายละเอียดค่าใช้จ่ายนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ระดับ ปวช

รอบโควตา 2563 เฉพาะ 120คนแรก

ค่าสมัคร 2000 บาท

ค่าเทอม – ไม่มีค่าเทอม

รอบปกติ

ค่าสมัคร 2000 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เทอมละ 1,500 บาท


ระดับ ปวส

ระบบเรียนทวิภาคี เรียน จ-ศ หลักสูตร เรียน1ปี ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 ปี (รวม2ปี)

ค่าสมัคร 2000 บาท

ค่าเทอม 7,000-8,000 บาท (แล้วแต่สาขา)

ระบบเรียนรอบบ่าย-วันอาทิตย์ เรียนวันอาทิตย์ หลักสูตร เรียน 2ปี

ค่าสมัคร 2000บาท

ค่าเทอม ระบบผ่อนจ่าย 2,000-2,700บาท(แล้วแต่สาขา) 18ครั้ง ทุกต้นเดือน